I J J I IN t 3 i Jjfj 9 I 22. 22. I 10 I 7 getal leerlingen I I I 6l I 84 i 10 li 64! 155 LI H I I ”i 1 I li i 12 NAAM TOTAAL WOONPLAATS. DEK 15 Jan. blij. O N D E R W IJ Z E R S. 15 April. 15 Julij. J. M. J. M. J. M. J. SI. J. J. M. J. SI. Transport 5 I 8 7 >3240 3182 3244 RECAPITULATIE. 6117 Totaal 3314 (1) Tijdelijk opgeheven op 1 October 1876. I I 3442 7 3 7| 3 8 9| Gemiddeld getal der 8 8 Waarvan kosteloos onderwijs genietende. 67 9 S 10 65 9' 51 52 59 7 2140 1302 HINGEN. 15 Ai 40 41 42 43 44 45 46 118 60 14 32 119f 39 15 35 63 30 29 111 44 65 85 16 40 63 14 22 12 17 11 60 18| 157l 103 61 13 27 118 44 6 19 33 63 32 22 109 38 61 87 14 39 63 15 19 12 11 9 67 9 85 10’ 2069 1245 1 WAARVAN KOSTELOOS ONDERWIJS GENIETENDE. Op de Gemeentescholen Op de Bijzondere Scholen. 1286,! 1169 --«dl 4iUU 1307 1237 1281 1228 3248 3183 3343 3390 3270 3531 3324 6175 5889 68 96 154 64 U 9 10! 25! Balistraat (1) J Lange Pooten J JAmst. Veerkade Gedempte Burgwal Nieuwe Molstraat. .LaanI Luth. Burgwal. I Willemstraat J JLange Beestenm. (2)! jLuth. Burgwal. .(Nieuwe Molstraat I Raamstraat Nieuwstraat. Parkstraat Oude Molstraat iDag. Groenmarkt llooge XVesteinde I Nobel straat .Laan »vaa. x.x. iv. Alexandersplein van VliedtPannevis Paviljoensgracht Korte Houtstraat Jde Ruijterstraat (Anna T Mej. S. C. Cowan(Trompstraat. "'"j x"“ xrINoordeinde (3) J W. Ronda, Vereen. Licht, Liefde, Leven. Noord wal P. A. W. Gosenson, School d. Bijb. vere^^ L W. L. v. Bijleveldt, School in de Gevangenis. 'Prinsengracht Totaal op de Bijzondere Scholen J. M. I 2670 2027! 2671!^ 41 83 159 85’ 10 581 156: 118! 156 48 7 22 30 65 34; 17! 111 33 60 93 14 38 66 14 17 12 8 i 601 8 13| 9 1307 1237 1281 1228 3248 3183 0904 H I S-’UB’56 3074 9773 2098 2057 2129 2092 2083 2033 2250 2096 ;2927 2706 3220:318911307 1263 1313 1251|1307 1237 1281 199« laoseiowol Jü 6294 5962 ‘3405 3320 3442. Paulownastraatjj ■eenig.Oude Molstraat (4) .1 igenis.i Prinsengracht 851 t3 3220 3189 1307 1263 1313 1251 p 1 E E E R L I N GEN r 15 Oct. 15 Jan. i SI. J. II 1302 1245 (2) Opgeheven op 1 Augustus 1876. (3) Geopend op 1 Mei 1876. (4) Is eene avondschool. Mej. J. E. den Hartogh Mej. J. van Weleveld j Mej. M. A. J. Gampert H. P. Dewald. A. van Rijn J. A M. van der Brugh W. F. Andriessen P. G. Fortanier H. Eerdbeek J. Smelik 47 I Mej. SI. J. Mahieu. 48 Mej. T. J. Riuglever 49 I 50 Mej. C. C. J. Nunnink 15 Oct. jiklingen. M. !041 2645 2007 1297 1172 1294 1185 1290 1163'1264'1155 2680 2043 4 60! 73 55’! I 78 59 102| 158 118 l i I 1 1 60j 84 14 10 25 68 116' 157 40 3 18 35 62 32 211 110 37 59' 85 14! 40! 61 j 16 19; I 651 9, 61 Mej. E. Fastréwed. J. Bundschuch Mej. 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 A. M. Becht Me], SI. J. Kruijt Mej. C. T. A. SI. Koelink Mej. S. Kleijnvan Lier Mej. J. J. Ph. Lijsen Mej. A. ten CateHuender Mej. T. C. L. E. Holwerda Mej. SI. de Ridder Mevr. Koppenol, wed. M. R. Bruch Mej. J. E. Mej. J. ir S. C. Cowan Mej. S. E. ter Haar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 256