i i 22. Lett. D. ALGEMEENE TABEL LAGERE SCHOLEN, ENZ. GEMEENTE ’S GRAVEN II AGE, VAN HET JAAR 187G. I DEK IN DE BIJ HET EINDE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 257