I I I 1ÏÏ g H lis’ Ie 22. 22. j/30 i i 'li c /ÏÖöB’lL ■k) Ia mus) Vakken SOORT GEMEENTE KWEEKELINGEN. in de EN Aan- BENAMING school EN werkingen. onder- NAMEN DRR NAMEN NAMEN Inkom- ONDERDEELEN. Inkomsten. SCHOOL. wezen. sten. /1000 2de rang. i> P- Nihil. 2 hoofdond. 800 Uriel. I 30 id. 500 id. 550 500 150 501 id. id. 2de rang. Nihil. 2 id. pau. (Cornells) id. 550 id. 500 id. 500, 500 Bedrag van het door ieder leerling te betalen schoolgeld. ’s Gka VENHAGE. Amm unitiehaven 2de Schoolwijk. Lepelstraat 3de Schoolwijk. Bang ot acte en verdere toelatingen EN DOORNAMEN. ler- wijzeres. handw. HOOFDONDERWIJZERS EN HOOPDONDERWIJZERESSB ALSMEDE HULPONDERWIJZERS EN HULl'ONDERWIJZBRESStS, werkzaam krachtens art. 20 of art. 51, 3de lid, j Met, regelende het lager onderwijs. ait Straub. (Johannes) n, p. Dewald. (Petrus Hen drik) id., wiskunde, hulpond. hulponder- wijzeres. '3 Armenschool, EN VOORNAMEN. EN VOORNAMEN. Brk. (Frederik mdrik) bochem. (Johan- Rang of acte en verdere toelatingen hoofdond. lOOOjPaardekooper. (Maria HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZERESSEN ALSMEDE HUISONDERWIJZERS EN HUISONDERWIJZERESSEN kzaam krachtens art. 51, 1ste lid, der Vet, regelende het lager onderwijs. ƒ70 70 701 van Leeuwen. (Antonie M artinus) Goudswaard. (Karei) )-ó ji l Ipenburg. (Wilhelmina) g 550 Spilmes. (Margarethal^ Helena) Voor de handwerken 600iMulder. (Maria) van Griensven. (Leentje) a ƒ16# b toelage voor vuur - id. licht Elias Gerardus) c d Vrije woning. gaard. (Johannes] ‘2derang, ermanus) I Clara Elizabeth) 650|Muller. (Jan) Muller. (Johanna Petro- 800i nella) Walther. (Johan) 600iSpruyt. (Pieter Paulus) iïijkskweekeling Voor de hand werken dezelf den ala op de Ammunitieha- renop gelijke wedden. iaat. (Jan André lian) Batenburg. (Lode- p Phil. Abaddon) leeuwen. (Pieter ■sa) B (Eduard Karei Brinus) B' (Maria Jacque- V Adriana) a ƒ1600 b toelage L voor licht - föBrai (Hendrik d Vrije woning 32 heet, steente® 1 3§ 14 (Willemhulpond., i Eng. en landbouwk. Hde Vijver. (Gerar-j hulpond. fei Johannes) (Dirk Hen- ■ut. (Johannes I Hees (Elizabeth) hulpond, I ijk. (Amar. Catha- I >a Alida) I t (Johanna Her-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 259