22. 22. si NT Sj 1- Vakken SOORT GEMEENTE KWEEKELINGEN. in de EX J.an- school BENAMING EN werkingen. onder- DER NAMEN N A M E N NAMEN Inkom- ONDERDEELEN. Inkomsten. SCHOOL. wezen. sten. Nihil. Armenschool 2 40; 500 20 500 20, handw. 150 id. 80 Nihil. 2 ld. 20: 650 20 (Alida Cornelia) 500 (Alida J ohanna) 550 150 id. 80 Bedrag van het door ieder leerling te betalen schoolgeld. *S GRAVEN HA GE. Lombar dstraat. 5de Schoolwijk. Kortenbosch. 5de Schoolwijk. Haverman. (Johannes Frederik) EN VOORNAMEN. Rang of acte en verdere toelatingen HULPON OERWIJZERS EN HULPON DERWIJZERESSEN, ALSMEDE HUISONDERWIJZERS EN HUISONDERWIJZERESSEN zaam krachtens art. 511ste lid, der ld, regelende het lager onderwijs. hoofdond. hoofdon derwijzeres. 3de rang, hulpond. id. Hoogd. hulpond. Rang of acte en verdere toelatingen 2de rang, hoofdond. hulpond. id. id (2) 500 600 ;(l)/1000 800 i 8001 600; EN VOORNAMEN. ai, nP- hoofdond. Fr., Eng. EN 00RNAMEN. hoofdond. Fr. en wisk. a f 1600. Vrije woning, en licht. a /jlöOO Vrije woning,1 en licht. HOOFDONDERWIJZERS EN HOOFDONDERWIJZERESSI alsmede HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZERESSEX werkzaam krachtens art. 20 of art. 513de lid, Wet, regelende het lager onderwijs. a—i,p. Schippers. (Jacob) •1 Ivan Rees. (Louis) !van Ockenburg. (Hendr. Wilhelmus George) 8001Bakker. (Corn. Jozef) Voor de handwerken 500 Stassart. (Maria Katha rina Hendrika) van der Spil. (Alida Maria) Heijer. (Pieter) cider. (Berendina ilhelmina) i. (Joh. Jacobus) ekoek. (Caspar) i. (Hendrik) 1 g. (Helena An- ■Bommel. (Mag- tana Elisabeth) i (Hend. Willem)' lein, (Dirk Jan)l man. (Wilem .rtinns) kekum. (Johan- i Martinus) 1/120, f 50, co man. (Martinus hannes) it. (Johan Rudolf) aas. (Gerrit Wil- n Cornells) Wijngaarden dthijs. (Anna ederika) Ty. (Cornelia banna) (1) Heeft eene toelage van ƒ25. (2) Heefteene toelage van 50. o bD xP o o 10001 Raas velt(Basti aan Pie-1/120 ter Johannes) Voor de handwerken van der Beek. (Annette1 J acoba Christina) Floren. (Cathariua Hen- I drika) id., teekenen en gymn. hulpon- denvijzeres. id en handw. van nut en smaak, handw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 260