II 22. 22. •s 8 a g iëE rc# 11 SOORT GEMEENTE kweekblingen. in de EN Aan- BENAMING school EN merkingen. onder- DER NAMEN NAMEN NAMEN Inkom- ONDERDEELEN. SCHOOL. Inkomsten. EN wezen. EN schoolgeld. sten. VOORNAMEN. OORNAMEN. de Vletter. (Willem) (Johannes ƒ100 NihiL 2 800 60 600 (Antonie Marie) 650 Id Schmal. (Jacob) 1000 Nihil. 2 en licht. (1) 600 (1) 500 500 Vakken Brdrag van het door ieder leerling te betalen ai, p. EN VOORNAMEN. Hemsterhuisstraat. 5de Schoolwijk. ’S GRAVENHAGE. Tullinghstraat. 3de Schoolwijk. 2de rang, wisk. teekenen en gymn. Rang of acte en verdere toelatingen. hoofdond. gymn. HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZERBSSBN ALSMEDE HUISONDERWIJZERS EN HUISONDERWIJZE RESSEN izaam krachtens art. 511ste lidder i’et, regelende het lager onderwijs. Puil. (Herman) nann. (Cornells iper) hoofdond teekenen. hoofdond. Kelder. (Dirk) (1) 800 Weijman. (Marie) 500 600 650 550 ƒ100 10 100 80 ods. (Gradus nelis) hoofdond id. en gymn. hoofdond. a f 1600. Vrije woning, n en licht. ongh. (Wijnand nold) Haastert. (Leo- rdus Johannes) raaf. (Johannes) >ff. (Daniël Joh.) i. (Frans) 800 600 Quaadgras. CAA AHi’ HOOFDONDERWIJZERS EN HOOFDONDERWIJZERESSEJi ALSMEDE HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZERESSE.X, werkzaam krachtens art. 20 of art. 51, 3de lid, i Wet, regelende het lager onderwijs. ai, n>P- a f 1600. hulpond. wisk. en teekenen. hu]pon« derwijzeres. Fr. en handw. van nut en smaak. gymn. voor (2) 600 midd. onderwijs. erse. (Pieter) Vrye woning,-r- (Joh. Leonar- 1050 Thierry Martinne) van Roon.(Alida Agnita) Dijkgraaff. (Catharina Wilhelmina Ha) (Herman Martinus B.) Edeling. (Hendrik) Jtijkskweekeling aS o id. hulpond. id.wisk. gymn. hulpond. wisk., teekenen en gymn. id. noise Christine) j derwijzeres. I Fr. en handw. van nut. hulpond. gymn. voor midd. ond. Philippus) irager. (Arie inter) (Pieter Fred.) Voor de hand werken dezelf den als aan den Zwartewegop gelijke wedden. Mn. (Maria Eli- eth) O o 00 CC De lessen in de handwerken waren by het einde van het jaar nog niet geopend, (1) Hebben elk eene toelage van ƒ50. (2) Heeft bo vendien f 100 voor de kinde ren van de school op het Kortenbosch. Rang of acte en verdere toelatingen. I I Armenschool, auw. (Henri) r. (Jeanne Maria hulpoi

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 261