22. 22. 1- s-< so 2 pr: I J o g •5-S cc V akken SOORT GEMEENTE KWEBKELINGEN. in de EN Aan~ school BENAMING EN merkingen. onder- DER NAMEN NAMEN NAMEN ONDERDEELEN. Inkomsten. SCHOOL. wezen. kan. (Albertns (l)/1000iden Breugom de Haas, ƒ120 Armenschool. Nihil. 2 800 (1) 600 (1) 550[ handw. 150 id. 801 hoofdond. Palte. (Arij) i.P- f 800 ld. Nihil. 1000 id. 600 650 500 Snel. (Frans) Voor 1 kind 2 600 id. 800 550 (1) 500 Bedrag van het door ieder leerling te betalen schoolgeld. EN VOORNAMEN. BN '00RNAMEN. EN VOORNAMEN. APD. SCHEVENINGEN. Keizerstraat 6de Schoolwijk. Badhuisstraat. 6de Schoolwijk. School voor minver mogenden. HOOFDONDERWIJZERS EN HOOFDONDBRWIJZERESSII ALSMEDE HULPONDERWIIZE1LS BN HULPONDERWIJZERESSK werkzaam krachtens art. 20 of art. 51, 3de lid, Wet, regelende het lager ouderwijs. Rang of acte en verdere toelatingen hoofdond. wisk. HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZBRESSBN ALSMEDE HUISONDERWIJZERS EN HUISONDERWUZERBSSEN tzaatn krachtens art. 511stelid, der Vet, regelende het lager onderwijs (Jacobus) eins. (Pieter Joh.) .(Jan Hend. GerJ icker. (Johannes ijk Gerardns) en. (Hermanus hannes Nicolaas) der Steen. (Phi- ipa Henriette) berg. (Maria Mar- retha) (Johannes Marinus Christiaan) (1) 800jRoel.(Willem Lodewijk) Voor de handwerken (1) 600 van den Berg. (Johanna) Knippenbnrg. (Johanna Bernardina) van 800 Dijkstra. (Henriette Jo hanna) 600 Gilson. (Josefine) van Zonneveld. (Pietro- nella) 600 800 pnan. (Cornelis irinus) ’s GRAVENHAGE. Achter-Raamstraat. 4de Schoolwijk. 2de rang. Fr. ai, n, P- id. en landbouwk. hulpon- derwijzeres Fr., Eng. a f 1600. Vrije woningt®rerardus) en licht. hulpond. wisk. en landbouwk. hulpond. a f 1600. Vrije woning, en licht. Voor de hand werken deielf- den als in de Lombardstraat, op gelüke wed den. (1) Heeft eene toelage van 50. 3de rang, hoofdond. hulpond. id. gymn. hulpond. 1Hebben elk eene toelage van 25 hoofdond. 1000: id. 1 a b 5 der schoolgel den C f:- d Vrije woning,’ en licht. 1 Voor de hand werken dezelf- j den als in de Keizerstraat op gelijke wed- I den, hoofdond. Fr. hulpond. I id. Inkom- 13 cS o 2de rang. Hertog (Wilhelm eter) laas. (Johannes imelis) (Willem Carel) t. (Nicolaas An- lie) chey. (Willem ederik) er Burg. (Willem ederik) hulpond j landbouwk. en gymn. hulpond. o o o cq 20 20 IV®- (Karel Filip) ®ijngaarden. (Ge- ■dus Jacobus) Boom. (Joris) F*- (Cornelis Innen) Pek. (Johannes Mthens) kde. (Theodoras pannes) [taan. (Johanna Clasina) ai,p. 'Teebaal. (Pieter Joh.) hoofdond. Heffen. (Johanna) ƒ100 100[per maand 55 [cents: voor 2 60 [kinderen uit 20 [één gezin ƒ1, voor 3 kinde ren 1.35 voor 4 kinde ren 1.70 en [voor 5 kinde- [ren f 2. Fr., Eng. Hoogd. wisk. Rang I of acte en I verdere i toelatingen. s en’ I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 262