1^1 gE 2-ë 5 22. 22. U SfS’l T SOORT GEMEENTE KWEEKELINGBxV. BN .Axm- BEN ANTING BN werkingen NAMEN NAMEN DER NAMEN Inkomsten. ONDERDEELEN. SCHOOL. weien. sten. 1150 2 IJkema. (IJke) i Burgerschool. 900 wisk. 650 700, .ƒ200, id., Fr. :k. (Johan Croël) 2 Gediking. (Frederik) ld. Willem) :n.(Willem Pieter) (2) 550 550' Koekes. (Jacoh) 2 Rumscheidt. (Fritz) Inkom- HOOlLespan. (Christiaan Willem) (1) 900| EN VOORNAMEN Rang of acte en verdere toelatingen- hoofdond. Hoogd. (Hendrik Arie licolaas) hoofdond. Hoogd. 5001 600 Eenigen gra tis; de meesten betalen 10 ’s jaars, te vol doen bij kwar talen. ’s GRAVENHAGE. Zuidwal. 3de Schoolwijk. hoofdond. FrEng., Dijk. (Aldert Gre- rius) der Horst. (An nins Andreas) ie plaats vacant. BN VOORNAMEN. *(Fr.), I, n. *(Fr.), I, o. 'Laagste klasse ƒ18, hoogste klasse 20 dag- en avond school 24 alleen avond school 12 ’s jaars. Betaling bij het kwartaal. hoofdond. Fr. hoofdond. Fr., teek., gymn. hulpond. Fr. hulpond. a—i, I k. (Hoogd.) EN DOORNAMEN. den- c d Vrije woning,# en licht. Fr. hulpond. Fr., gymn. hulpond. Fr., Eng., Hoogd hulpond. a /17W ii 5 der Hoogd°, jschoolgel- wisk. teekenen gymn. HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZBRESSEN ALSMEDE HUISONDERWIJZERS EN HUISONDBRWl JZERBSSEN rkzaam krachtens art. 511ste lidder Wet, regelende het lager onderwijs. Van den Kerke- raad der Duitsch Ev. Gemeente. hoofdond. Fr., wisk. I Rijsinge (Karei hoofdond. nuard) Ider. (Jan George arid) bevers. (Anton kader) id. gym. voor midd. ond. Roos. (Catharina) Koens. (Catharina Jo- sina) van Wouw. (Jacqueline Petronella) Brokking. (Anna Hen drik a) Moulijn. (Frederika Pe-)' tronella Gerardina) 600 Matveld. (Elisabeth 1 Maria) I 650 Verhoef. (Anna Maria] Wilhelmina) Bijn. (Gerard) ±/70 /18perjaar in de beide laagste20 in de hoogere afdeelingen met 10 kor ting voor elk van meer dan één uit het zelfde gezin. 1Heeft twee toelagen elk van f 50. (2) Heeft eene toelage van 100. school 1 onder- Schelpkade 1ste Schoolwijk. motte. (Josephus ‘anciscus) hnan. (Abraham Brians Frederik) h. (Floris Pieter) f- (Johannes) I Rang j of acte en i verdere I toelatingen D. Niet-gesubsidiëerde Scholen. Bleijenburg. 2de Schoolwijk. Haas. (Johan- 1 Pieter) 12 8 £2 C Bijzondere Scholen door de provincie of de gemeente gesubsidieerd Bedrag van het I co CZ) door ieder rs leerling te betalen I schoolgeld, i i HOOFDONDERWIJZERS EN HOOFDONDERWIJZERESSÏ! Vakken. alsmede HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZERESSL\, in de werkzaam krachtens art. 20 of art. 51, 3de lid, j I Wet, regelende het lager onderwijs. hoofdond. a ƒ1700; Fr., Eng., b 5 der Hoogd., schoolgel- wisk. den4- - 200. c ƒ1900 d Vrije woning, n en licht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 264