s 22. 22. -ë- ëE 3 S ■5.-1 Vakken SOORT GEMEENTE KW'EEKELINGEN. iu de EN Aan- Vet, regelende het lager onderwijs. school BENAMING EN merkingen. onder- DEK NAMEN Inkom- NAMEN NAMEN ONDERDEELEN. Inkomsten. SCHOOL. wezen. 2de rang. Nihil. 2 <rs, p 400 250 (Jenneke) 150 tempen. (Hendrik hoofdond. Post. (Gerrit Pieter) 2 ai. ld 600 550 550 500 kerke. (Hendrik) 2 500 3de rang. hulpond. 450 82.50 (Jenneke) 50 Bauer. (WillemHendr.) Nihil. 2 Brdrag van het door ieder leerling te betalen schoolgeld. ’s GRAVENHAGE. Achter het Stadhuis. 4de Schoolwijk. Koningstraat. 3de Schoolwijk. W aalsche Diaconieschool. ji, Kool. (Doe Wilhelmus Cornelis) Schaberg. (Johannes Paulus) KN VOORNAMEN. Rang of acte en verdere toelatingen. hoofdond Fr. EN '00RNAMEN. HULPONDERWIJZERS EN HÜLPONDERWIJZERESSEN ALSMEDE HUISONDERWIJZERS EN HUISONDERWIJZE BESSEN hoofdoud. id. id. hoofdond. Fr. id. 700 Schaberg. (Johannes Paulus) van de Vijver. (Gerardus) 500 Wammis. (David Arnol- dus Wilhelmus) Houtschild. (Pieter) 500 Lenart (Anna) Riel (Carolina Francina Hendrica) 500 600 avondschool voor 1 kind ƒ0.20, voor 2 kinderen ZD.30 per maand. werkzaam krachtens art. 20 of art. 51, 3de lid, Wet, regelende het lager onderwijs. EN VOORNAMEN. Nobelstraat 5de Schoolwijk. /(Fr.) 2de rang. Fr. hoofdond. wisk. hulpond. Fr., Eng., Hoogd. wisk. hulpond. a f 1200. Vrije woning,1 en licht. Per maand voor 1 kind ƒ0.55, voor 2 kinderen ƒ1 voor elk kind daarboven Filipp us) van der Vliet. (Gerrit) a f 1400. j HOOFDONDBRWIJZERS EN HOOFDONDERWIJZERESSK alsmede I HULPONDERWIJZERS EN HULPONDSRWIJZBBESSKS, tzaam krachtens art. 511ste lidder hulpond. aardrijksk. en gesch. voor midd. onderwijs. Z.-O. Buitensingel. 2de Schoolwijk. hoofdond. f 3de rang, hoofdond. hulpond. wisk. hulpond. hulponder- wijzeres. van nut en smaak. id. 800 500 a f 1400 Vrije woning, r cobus) en licht. a ƒ1400. Vrije woning,’ (Gerrit) en licht. (Jacobus) handw. van nut en smaak. id. :en.(Nicol. Christ ierHeyden. (Arie) ws. (Justinus) k. (Willem Hen- ik Leendert) kus. (Hendrik) berg. (Henriette ntoinette) berg. (Catharina handw. irnelia) School bij het Diaconie* weeshuis der Nederd. Herv. Gemeente. o OS I Diaconieschool der Nederd. Herv Gemeente. e plaats vacant, ierlieh. (Willem ‘ederik Hendrik) 700 van Andel. (Johannes ƒ100 öoo! r 600 Ier Burg. (Willem cob Geurt) Duyneveldt (Jo nnes Emilias) Tgen. (Julius Hen- ikus) Per maand voor 1 kind I 35 ƒ0.55voor 2 kinderen f 1 en voor ieder kind daarbo ven 0.35. a—i n. Keuskamp. (Dirk An tonie) desaug. (Wouter Wens) lerVegt. (Marinus ilhelmus) Batenburg. (Cor- Bs Hendrik) talg. (Catharina irnelia) 2_. o a g co S’ J .2 d’Estrée. (Clemens Jozef) Eb Bijleveld. (Jan Jacobus)! g Lfeg» ƒ0.35. Op de Smedink.(JanJohannes) q S Rang of acte en verdere i toelatingen. 8 n' 700 Vogelensang. (Lourens '-5 Wouter Willem)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 265