22. 22. 1* Vakken SOORT GEMEENTE KWEEKELINGEN. EN school BENAMING EN NAMEN ouder- NAMEN DEK N AMEN Inkom- ONDERI'EELEN. Inkomst». SCHOOL. wezen. sten. ’S GRAVENHAGE. ƒ150 Nihil. 2 5de Schoolwijk. 400 teekenen. 150 Nihil. 2 a Geene. 2 Nihil. Geene. at Nihil. 2 hoofdond. Geene. Voss. (Henricus) id. hulpond. Geene. Nihil. 2 hoofdond. Geene. Geene. Froesch. (Adam Joseph) ld. ai. id. id. 3de rang, l 1000 Kneiffer. (Heinrich) KI J hulpond. Bedrag van het door ieder leerling te betalen schoolgeld. R. C. weeshuis 1 (voor jongens). de Mnnnick. (Josephs Catharina) HOOFDONDERWIJZERS EN HOOFDONDERWIJZERESSI ALSMEDE HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWUZERESSB hoofdon derwijzeres. hoofdond gymn. HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZERESSEN ALSMEDE HUISONDERWIJZERS EN HUISONDERWIJZERESSEN izaatn krachtens art. 51, 1ste lid, der iet, regelende het lager onderwijs. EN OORNAMEN. Rang of acte en verdere toelatingen schrijven en handw. van nut. id. id. id. id. id. id. id. id. EN VOORNAMEN. Z.-O. Binnensingel 2de Schoolwijk. ƒ1200. Zonder vrije w Rang of acte en verdere toelatingen- EN VOORNAMEN. Aan- r werkingen. van Rosmalen. (Hendrik Frederik) R. C. weeshuis i (voor meisjes). Hooge Westeinde. Burgerweeshuis. I ai, o. in de .werkzaam krachtens art. 20 of art. 51, 3de lid, Wet, regelende het lager onderwijs. "g- (Joannes Ar ias) ihorst. (Bernard.) ager. (Antonins J- M.) a 600. Nuijen. (Nicolaas) Hoek. (Antonius Nico- id. I laas) van Zomeren. (Hubertus id. Joannes Silvester) Hamen. (Petrus Fr an- id. ciscus) Gallenkamp. (Joannes id. Gerardus Maria) man. (Johannes retiaan) a. (Willem Ni- laas) tr. (AntoonCorn.) hulpond. Geene «3 ■S-8 K Slop de 3 Boeren. 4de Schoolwijk. Slop de 3 Boeren 4de Schoolwijk. '"gs- (Hendrik ins) ïag.(Wilhelmus) Teus. (Joannes "bertus Maria) "burg. (Petrus "ciscus J oannes tholomeus) Lage Westeinde. 5de Schoolwijk. 3 o 3 'o o J 2 S3 TS S S c van der Voort. (Mar- Geene. tin us) Hunck. (Theodorus Everardus) Armenschool ai. der Vereenigingj Vine, a Paulo (voor jongens) I Vermeulen. (Cornelia 2derang. Hendricus) k van Schijndel. aria Hubertha ertruida)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 266