11 II 22. 22. I I I i (I) 1 s| 1-i ^•2 Vakken SOORT GEMEENTE KWEEKBLINGEN. EX Aan- school BENAMING EN werkingen. onder- N AMEN DER NAMEN N A M E N Inkom- ONDERDEELEN. Inkomsten. SCHOOI. wezen. sten. kiaer. (Jan Willem) 2 ken. (Reindert) j Eng., art. (Antonius) ld 650 per les. feschaar. (Dr. W. f 450 150 hoofdond. 2 hulpond. EN TOORN AM EN. ’S GRAVENHAGE. Willemstraat. 1ste Schoolwijk. Molenstraat. 5de Schoolwijk. Rang of acte en verdere toelatingen. HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZERESSEN, ALSMEDE HUISONDERWIJZERS EN HUISONDERWIJZERESSEN kzaam krachtens art. 51, 1ste lid, der iVct, regelende het lager onderwijs. is. (Daniell Loghem. (Willem) (Gerard van) lips. (William Uries) on. (Jacques) [gymn. voor, midd. ond. Rang of acte en verdere i i toelatingen-: id. id. Logher. (Jacoba Elisa beth Francisca) EN VOORNAMEN HOOFDONDERWIJZERS EN HO0FD0NDERWIJZERESSÏS ALSMEDE HULPONDERWI IZERS EX HULPONDERWIJZERESSIS, in de .werkzaam krachtens art. 20 of art. 51, 3de lid, j Wet, regelende het lager ouderwijs. ■ends. (Gradus smelis) 2 ai, k, Heykoop. (Hendrik (Fr., i Lambertus) Eng., Hgd.), I l, n, o en de i vakken v. midd. J I oud. hoofdond. wisk. id. hoofdond. Fr., Eng., Hoogd wisk. voor midd. ond. hulpond. Fr. Eng. voor midd. oud. Fr. phil. nat. doctor, teekenen. hoofdond. Fr., wisk. 800 700 EN VOORNAMEN. ai, k, van Rijn. (Antonie) (Fr.) I 2de rang. Fr., Eng., wiskunde i Hgd. voor midd. ond. I I Bijzondere (voor jongens). (Johannes An- Lie) tas. (W.) I ai, k, Weijers. (Egbert) (Fr., I 2de rang. 1 Fr Hgd.), I, o. I den Bruigom de Haas.: Pfeiffer. (W. J.) I Van 80 tot \f 150 ’sjaars, ite betalen bij (het kwartaal. Laagste klasse! 100vol gende klasse ƒ120, hoogstel klasse f 140, avondschool I ƒ30 of/50 ’sjaars. Betaling bij het kwartaal.: I Dagschool ƒ24 of 30, I avondschool ƒ14 of f 16 ’s jaars. Betaling per j maand of per 'kwartaal. en -o -S Bijzondere (voor jongens en meisjes). Lange Pooten. 2de Schoolwijk. lens. (Gerardus Jo- ^nes Leonardos per. (Theodorus) 800’ Bedrag van het door ieder leerling I te betalen go «j JS schoolgeld, ra Q I i1 hulpond. I wisk. j hulpond. wisk., J gymn. Oostenrijk(Pieter hulpond. stonius) lagen. (Willem) id. lips. (William I Eng. voor karles) I midd. ond. lenbos. (W'illem) j 3de rang. Hgd. voor jmidd. ond., Fr., Eng. 'orêt. (Victor) Fr. jer.(Antoon Corn.), teekenen. f.n<K 'gymn. voor midd. ond.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 270