1f 'Jg 11 ril 22. 22. a SOORT GEMEENTE KWhEKELINGEN. in de EN Aan' school BENAMING IN ■werkingen. onder- DER NAMEN NAMEN NAMEN Inkom-! ON DERDEELEN Inkomsten SCHOOL. wezen. sten 2 I fpener. (Maria) föder. (Johanna) Bedrag van het door ieder leerling te betalen schoolgeld. ’8 GRAVEN HAGE. Ajpsterd. Veerkade. 3de Schoolwijk. AdrianusMarinos) Fr., Eng., i Hoogd. gymn. Rang of acte en verdere toelatingen HULPONDERWIJZERS IN HULPONDERWIJZERESSEN, ALSMEDE HUISONDERWIJZERS EN HUISONDERWIJZERESSEN rkzaam krachtens art. 51, 1ste lid, der; Wet, regelende het lager onderwijs Rang of acte en verdere toelatingen. Becht. (Herman Johan nes Willem) Gemiddeld 80 ’s jaars. EN VOORNAMEN. EN VOORNAMEN. EN VOORNAMEN. Bijzondere (voor jongens en meisjes). Vakken werkzaam krachtens art. 20 of art. 51 Wet, regelende het lager te- (Elisabeth) hoofdond. wisk., teek., gymn. Eng. hoofdond. Fr., Eng., wisk., ned. taal voor midd. ond. hulponder- wijzeres Fr., handw. hulponder- wijzeres Fr.Eng., handw. hulponder- wijzeres. hulponder- wijzeres Fr., Eng., handw. hoofdon- o derwijzeres Fr., Eng., Hoogd., handw. i. (Willem) Vliet. (Johannes) HOOTDONDEBWUZEBS EN HOOTDONDEBWIJZEBBSSII ALSMEDE HULPONDERWIJZERS ÉN HULPOSI1ERWIJZERtSSI' '1, 3de lid, onderwijs. SE 1- 31 .2 ïkman. (Theodorus Jlias) iffer. (Willem) egel. (Christiaan ohan Emanuel ’arel Lodewijk) Loo. (Thomas J an) tterheim. (Gerard 'rederik) eelhorst. (Leonard iarel) wisk. voor midd. ond. 3de rang, hulpond. j Fr., Hgd., wisk. hulpond. id. “an. (Catharina liria) ai, k, van der Brugh. (Johan- hoofdond. (Fr., j nes Eng. Hgd.), j Z, j krs. (J ohanna)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 271