22. 22. I I SOORT KWEEKELINGEN. GEMEENTE Aan- is school BENAMING werkingen. EN NAMEN NAMEN onder- Inkom- DER NAMEN Inkomsten ONDER I1EELEN. SCHOOL. wezen. sten. Willem) 2 Bogen. (Leendert) lik. (Pieter Gerard) 2 tine) pling. (Johanna) (Anna) 2de rang. 2 Id. Fr., Hgd. 2 Id. Luthersche Burgwal. 3de Schoolwijk. EN Doornamen. Nieuwe Molstraat. 3de Schoolwijk. Willemstraat. 1ste Schoolwijk Bijzondere (voor meisjes). EN VOORNAMEN. Rang of acte en verdere toelatingen *1. (Wobina Si te) rode. (Dr. Louis) r natuurkunde. aard. (Johannes nnamis) Rang of acte en verdere toelatingen van Hoogstraten. (Hen riette Leonora) EN VOORNAMEN. HOOFDONDERWIJZERS EN HOOFDONDERWIJZERESSEV, ALSMEDE HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZERESSEN, - - 1 - 1? J ik. (Clasina Pe-. nella Gabriella) at, k. (Fr., Eng., Hgd.), P- Brdrag van het door ieder leerling te betalen schoolgeld. HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZERESSKN alsmede huisonderwijzers en HUISONDERWIJZE BESSEN izaam krachtens art. 51, 1ste lid der Vet, regelende het lager onderwijs. a—i, ijMahieu. (Mathilde Jus- (Fr„ Eng., Hgd.), P- ai, k, Smelik. (Jan) (Fr., Eng., Hgd.), hoofdon- j derwijzeres Fr., Eng., Hoogd. hulponder- wijzeres. Fr., Eng., Hoogd. Eng. voor midd. ond. phil. nat. doctor graven. (Johannes indricus) rinkel. (Alexander itonic Theodorus) en (George Louis) j r het teekenen) Bijzondere (voor jongens en meisjes). Nunnink. (Carolina Cor- school- i nelia Johanna) school- beth Fastré°(wed.H.)! honderes. hoofdond. wisk. i hulpond. Fr. i hoofdond. Fr. hulpond. I gymn. hulpond. 50 ’s jaars. hoofdond. Fr. hoofdond. Frwisk., teekenen. handw. van nut en smaak. |n. (Karel Johan) Ier Grijp. (Anna) g xi, k, Bundschuch, geb. Elisa- (Fr, (--■’») Hgd.), P- ’S GBAVENHAGE. Luthersche Burgwal. 3de Schoolwijk. hoofdon derwijzeres. iFr.Eng., Hoogd. Schiedges. (Maria Pe- l tronella Elisabeth) 'Eijgendaal. (Louise So- j I>hia) I Holtzapfel. (Margaretha Cornelia Johanna) i Schwenke. (Johannes Jacobus) Bruijn. (Martinus Do- minicus) Smelik. (Nicolaas Gijs- bertus' Smelik. Johannes) Aspirant-kweekelingen niet als werkkracht gebruikt. Ruitenberg. (Everhard Louis) Droinet. (Louis Felix) Vonk.( Willem Frederik) Onder de 12 jaar ƒ120,1 daarboven ƒ150 ’s jaars. 2.1 g e J f lil II ■4^ CD I 'c3 I 2de rang. Fr.Eng. Hgd., wisk. Vakken nubrv.> iii.iv" -- in de (werkzaam krachtens alt. 20 of art. 51, 3de lid, Wet, regelende het lager onderwijs. Niet opge geven. honderes. Fr., Eng., Hoogd. Dagschool ƒ20, ƒ22, 24avond school ƒ8,1 ƒ16, ƒ20,1 26teeke-l nen 10 handw. f 12! •s jaars. Betaling per l kwartaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 273