jf 22. 22. 3 y 21 1® s |d lli S.s j ■oi i j °- P- Vakken SOORT GEMEENTE KWEBKBLINGEN. in de SN Aan- school BENAMING SN merkingen. onder- DER NAMEN NAMEN NAMEN Inkom- ONDERDEELEN. Inkomsten SCHOOL. wezen. sten nk. (Bastiaan) 2 Hoogï hbain. (Jeanne) Gaaien. (Maria) ksveldt. <L. C.) K (C. G.) J. Ph.) ld. 2 prbult. (K. J.) K (J. E.) btrienen. (Marinus) jLaseur. (W. A.) Schaft. (A. van der) ’s GEAVENHAGB. Onde Molstraat. 5de Schoolwijk. Bijzondere (voor meisjes). Rang of acte en verdere toelatingen school- houderes forêt. (Victor) Hips. ^William karles) ie. (P, van) HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERW'IJZBBESSEN ALSMEDE HUISONDERWIJZERS EN HU1S0NDERWIJZERESSEN ■kzaam krachtens art. 51, 1ste lid, der (Vet, regelende het lager onderwijs EN VOORNAMEN. Rang of acte en verdere toelatingen. EN VOORNAMEN. HOOFDONDERWIJZERS BN HOOFDONDERWIJZERESSI! ALSMEDE HULPONDERWIJZERS BN HULPONDERWIJZRRESSB, werkzaam krachtens art. 20 of art. 513de lid, Wet, regelende het lager onderwijs. (Fr., I Eng., I Hgd.), o,p RN VOORNAMEN. ah,k, Kleyn-vanLier (Sophia) Fr., Eng., Bedrag van het door ieder -S -5 leerling te betalen schoolgeld. hoofdond. Fr. Fr. Eng. voor midd. ond. hulponder- wijzeres Fr., Eng. voor midd. onderwijs, hulponder- wijzeres Fr., Eng., handw. Randwijk. (Maria) hulponder- wijzeres Fr., Eng. hulponder- wijzeres Fr., Eng., handw. hulponder- wijzeres Fr., handw. van nut. teekenen. gymn. handw. id. 1/50, 60, 70, 80 *s jaars. Betaling per kwartaal. «co Dagel. Groenmarkt. 4de Schoolwijk. aA,k,\ Lijsen. (J. (Fr., j Eng., I Hgd.), I hulponder- j wijzeres Fr hulponder- wijzeres FrHoogd 1 Fr. voor midd. ond. hulpond. Hgd. voor midd. ond. Fr. I Beneden 101 ijaar ƒ80, van j 1012 jaar I100boven 12 jaar ƒ120 ’s jaars. Betaling per kwartaal. I j hoofdon- I derwijzeres Fr., Eng., I wisk., handw. it. (Johannes Ant.) Hernan. (C. D.) (A. van) |lmar. (L.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 275