I 22. 22. i it B Ite j' I j i B I’S 31 2 B 4 SOORT GEMEENTE KWEEKEL1NGEN. EN Wet, regelende het lager onderwijs. Aan- BENAMING EN onder- DRR N A M E N NAME N N AMEN Inkomsten. ONDERDEELEN. SCHOOL. wezen. EN VOORNAMEN. bertine) skoff. (Antonia) on. (J. E.) id H 4 Bedrag van het door ieder leerling te betalen schoolgeld. trselman. i idolphine) Rang ot acte en verdere toelatingen uien berg. (Frede rica) teekenen. gymn. instone. (Suzanna) rmel. (Henriette P. M.) iske. (Mej.) ('man. (Charles Au- ustiju) r ned. letterkunde. EN VOORNAMEN. EN VOORNAMEN. 1 hoofdon- I 'derwijzeres I Fr., Eng., Hoogd. en handw. van nut en smaak. hoofdon derwijzeres Er., Eng., handw. (Johanna hulponder wijzers handw. hulponder wijzers. Fr., Eng. Fr. j Rang of acte en verdere i ‘toelatingen-j -o O (U -a-J Laagste klasse 2 140mid delste 160, hoogste ƒ180 ’s jaars. 2 J -S-sl ns g i werkingen. i I Hoogd. hoofdou- derwijzeres Fr., Eng., Hgd., wisk. Fr. voor midd. ond.. phil.nat. doctor. S IT ipeschaar. (Dr. W. t natuurl. historie, strode. (Dr. Louis) «or natuurkunde. ijer. (J. H.) (email. (C. D.) I HOOFDONDEKWIJZBBS EN HOOrDONDSRWIJZERESSB, Vakken! alsmede I HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZEKESSÏS, i in de werkzaam krachtens art. 20 of art. 51, 3de lid, i Wet, regelende het lager onderwijs. school Inkom sten. ’S GRAVENHAGE. Hooge Westeinde. Bijzondere 5de Schoolwijk. (voor meisjes). HULPONDERWIJZERS EN HULPONDEHWIJZERESSEN, ALSMEDE HUISONDERWIJZERS EN HU1SONDERWIJZERESSEN rkzaam krachtens art. q! 1ste lidder Wet, regelende het lager onderwijs. ai, k, 'ten Cate Huender. (Al- (Fr., i bertine) Eng., j Hgd

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 276