I E I si f z 22. 22. F I If S E P I Bs; O- p W. 1.3 I Vakken SOORT GEMEENTE KWKEKBLINGEN. in de EN Aan~ school BENAMING EN werkingen. onder- DER NAMEN NAMEN NAMEN lukorn- ONDERDEELEN. Inkomsten. SCHOOL. wezen. sten. Fr., Eng. 2 hnlpon- Id. 2 Judith) Beman. (C. D.) pen. (Ariette) ld. 2 opge- en teekenen. 2 Eng. ld. opge- I Bedrag van het door ieder leerling te betalen schoolgeld. EN VOORNAMEN. Anna -Paulownastraat. 5de Schoolwijk. Trompstraat. 5de Schoolwijk. Noordeinde. 5de Schoolwijk. Bijzondere (voor meisjes). ai, i,|ter Haar. (Snsanna Eleonora) derwijzeres i Fr., Eng., i Hoogd. Rang of acte en verdere toelatingen HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZERESSEN ALSMEDE HUISONDERWIJZERS EN HUISONDERWIJZERESSEN faam krachtens art. 51, 1stelid, der Wet, regelende het lager onderwijs ichel. (Maria Jo anna) wisk. voor midd. ond. hulponder- wijzeres. I Rang of acte en verdere toelatingen. phil. nat. doctor. phil. lit. doctor. EN VOORNAMEN. Niet geven. Niet geven. 1 HOOFDONDERWIJZERS EN HOOFDONDER WIJZBRESSJI ALSMEDE HULPONDERWIJZERS EN HULPON DERWIJZERESSES, werkzaam krachtens art. 20 of art. 51, 3de lid, Wet, regelende het lager onderwijs. 4 ’s GRAVENHAGE. de Ruiterstraat. 5de Schoolwijk. (Fr-, Eng., Hgd.) oi, k, Cowan. (Sara Cornelia) (Fr., Eng., Hgd), o. hulponder- wijzeres. Hoogd. hoofdon- j derwijzeres; Fr., Eng., school- houderes Fr., Eng., Hoogd. EN VOORNAMEN. ai, I, vanWeleveld. (Johanna hoofdon- (Fr„ Eng., Hgd), o. hen. (Jeannette hulpon- irnelia Thomassine) derwijzeres Fr., Eng gymn. |.2 1 hoofdon- derwijzeres’ Fr., Eng., I Hoogd. I ƒ150 ’sjaars. Betaling per kwartaal. ze. (Magdalena B.) Brink. (Dr. Jan) »r de ned. taal- en tterkunde. peschaar. (Dr. W. i de nat. historie. w. (F. M.) «r de natnurk. «nographie. er. (Fridolin) 2'. g I J f ’33 O c <n GC o O OS O I ai, k, Gampert (Maria Anna (Fr., Judith) Eng., I Hgd.), P-lérome. (Blan ke Dominica) W. (Rijnepje Ma- ƒ100 ’sjaars. Voor het tee kenen boven dien 25. Betaling per kwartaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 279