22. 22. I 11 1“ i 4 R F |i 3”! 4 'l S I S3 Vakken SOORT GEMEENTE in de KWEEKELINGEN. EN school Aan- EN onder- merkingen. DRR NAMEN NAMEN NAMEN ONDERDEELEN. Inkom- Inkomsten. SCHOOL wezen. sten. P I Beglinger. (Daatje) 2 ab. 2de rang. Nihil. 2 ƒ400. 3de rang. (LC. Nihil. 2 4 h BENAMING* EN VOORNAMEN. ’8 GRAVENHAGE. EScholen voor vol wassenen en herhalings scholen waar lager on derwijs wordt gegeven. Noordwal. 5de Schoolwijk. Oude Molstraat 5de Schoolwijk.. Prinsengracht. 4de Schoolwijk. Lees- en schrijf- school der Bij- belvereeniging. School in de gevangenis. Gosenson. (Petrus An- j drcas Wilhelmus) (sedert overleden HOOFDCNDERW IJZERS EN HOOFDONDERWIJZERESS1J ALSMEDE HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZERESSÏX, werkzaam krachtens art. 20 of art. 51, 3de lid, Wet, regelende het lager onderwijs. hoofdon derwijzeres handw. van nut en smaak. Rang ot acte en verdere toelatingen EN VOORNAMEN. handw. gymn. handw. Klaar. (Julia) Reith. (Alida) EN VOORNAMEN. Bosjohan. (Beren- ■ina) Bker. (Arnold) van Bijlevelt. (Willem Lodewijk) Bedrag van het door ieder -S leerling te betalen schoolgeld. HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZERESSEN ALSMEDE HUISONDERWIJZERS EN HUISONDERWIJZERESSEN •kzaam krachtens art. 511ste lid der Wet, regelende het lager onderwijs. Ronda. (Johannes Wij- nandus) 'Benoist. (Elisabeth Louisa) Directrice. De meesten gratis; eenigen betalen 12 ’sjaars, te vol- doen in drie- maandelijk- sche ter mijnen. jE Rang I of acte en verdere toelatingen- I Niet gesubsi dieerde bijzond, herhalingsschool voor meisjes van de Vereenigiug i Licht, Liefde, Leven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 280