24. If u H U II u H H II U U II H n u 1876 verdeeld 216 219 62 45 28 leerlingen 59 58 48 31 20 1875 tegen leerlingen 60 66 49 29 15 klasse 1 2 3 4 5 van klasse 1 2 3 4 5 waren bij het einde van Het niet overgaan van enkele leerlingen heeft, zooals van algemeene bekendheid is, tot klagten bij het Gemeentebestuur en veel geschrijf in de dagbladen aanleiding gegeven. Wij onthouden ons het liefst over al het voorgevallene een oordeel uit te spreken, te meer nu wij meenen dat op het, naar aan leiding van het door onze voorgangers genomen besluit, aan n 3de 48 4de 36 5de 23 Voor de toelatings-examens meldden zich aan63 aspiranten voor de laagste klasse, 28 voor de hoogere klassen; van de 63 voor de laagste werden toegelaten 46afgewezen 17 z, 28 hoogere klassen n 10terwijl de ove rige 18 tot lagere klassen, dan waarvoor zij zich hadden aan gemeld, werden toegelaten. De proef, in 1876 voor het eerst genomen, om de toelatings examens in Julij te doen plaats hebben, heeft geheel aan de verwachting voldaan. De 216 leerlingen als volgt: 2°. de Hoogere Burgerschool met 5jarigen cursus. Directeur Dr. A. T. van Aken. Het getal leerlingen bedroeg 216, benevens 10 voor enkele lessen. Hiervan namen aan de overgangs-examens deel 191, waarvan 152 werden bevorderd en 39 afgewezen, verdeeld als volgt: 56 leerlingen in de 1ste klasse werden bevorderd tot de 2de 45 2de ff 3de z, 4de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 286