23 Te zamen. Te zamen. a. b. 45,049.58 - 2,119.52s werktuigen der gymnastiekzaal - 1,062. verlichting- 355. ƒ54,305.30s - 5,485.75 werktuigen der gymnastiekzaal - 1,427. verlichting- 565. 70,133.05s Behalve het gewone onderhoud en eenige verfwer- ken, kunnen genoemd worden de volgende werken tot verbetering der bestaande gebouwen: het maken van glazen afscheidingen in de scholen aan de Tullinghstraat en het Kortenbosch; het maken eener communicatie tusschen de ar menschool aan de Nieuwe Schoolstraat en de daaraan grenzende gyranastiekschool het vernieuwen der goot langs den gevel van het gebouw aan het Kerkplein. Bovendien werden in de zalen der Teekenacademie eenige verbeteringen aangebragt, die ten doel hadden van - 8,350. waarbij nog komt voor aankoop terrein schoolmeubelen en de toestellen voor het gymnastiek onderwijs in dit jaar vervaardigd. Voor den bouw en de inrigting van het gebouw aan de Schelpkade, het onderhoud van nagenoeg een jaar daaronder begrepen, is betaald: voor het gebouw de meubelen .ƒ48,586.11s Voor dat aan de Hemsterhuisstraat voor het gebouw de meubelen c.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 29