24 1°. Nog werd uitgegeven voor eenige buitenverfwerken aan de verschillende gebouwen, in deze rubriek ge noemd, eene som van ƒ1173. Behalve de reeds genoemde aanbestedingen moeten hier nog vermeld worden het leveren en stellen van meubelen voor de school aan de Lepelstraat: aannemer C. Alke- made Jr. te Noordwijk, voor f 1,865. 2°. idem voor de school aan de Hemstefhuisstraat; aan nemer P. van Vliet te Woubrugge, voor ƒ4,885. om meer leerlingen te kunnen plaatsen en aan som mige eene meer geschikte localiteit te verschaffen. Het gewone onderhoud en de vernieuwingen aan de verschillende schoolgebouwen en onderwijzerswoningen hebben eene uitgave gevorderd van f 23,879.65als voor de Latijnsche school 1.275.— middelbare scholen - 2,731. lagere scholen - 13,973.65 overige schoollocalen - 5,900. Onder dit bedrag is begrepen de aanneming van het onderhoud der scholen, onderwijzerswoningen en schoolmeubelente ’s Gravenhage door G. A. de Haas, voor de som van 9660te verdeelen als volgt Latijnsche school400 scholen voor middelbaar onderwijs - 800 lager onderwijs, - 5,130 bewaar- en verdere scholen- 3,330 en die der bedoelde gebouwen te Scheveningen door J. van Lith Jr.voor de som van f 2050, als: voor lagere scholen f 1,850 bewaarscholen - 200

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 30