26. ’sGravenhage, 30 Augustus 1876. Namens Curatoren VAN MEERBEKE, Voorzitter. STAR NUMAN, Secretaris. en eerst daarna in het officieel gedeelte van het Dagblad van Zuidholland en ’s Graven hoge (van 16 en 17 Julij 1876) op genomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 304