27. AFDEELING .4. Eerste klasse. Tweede klasse. T> Derde klasse. Eervolle vermelding voor de geheele klasse. '3 AFDEELING 11. Tweede onderafdeeling. Ornament. PrijsJ. II. van der Zandt. Profiel. PrijsA. Eman. Accessit: J. J. van Leeuwen. Prijs C. van Koest. Accessit: L. C. Wijmer. Eerste klasse, eerste onderafdeeling. PrjjsH. Stroebel. AccessitJ. van der Poe. Behalve aan bovengenoemde uitmuntende leerlingen werden bij de reeds vermelde plechtige uitdeeling der prijzen, welke door een zeer talrijk en belangstellend publiek werd bijgewoond, aan de hier volgende mannelijke en vrouwelijke leerlingen de daarbij vermelde onderscheidingen toegewezen PrijsII. Reinders. AccessitP. van Vliet. Eervolle vermeldingF. W. A. Kaiser. W. C. Bekink. PrijsW. Krijt. Accessit: P. J. Izeren C. A. de Jong. Bijzondere vermelding: A. van Kampen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 312