27. Prijs: C. W. de Vos. Bouwkunde. Eerste klasse, eerste afdeeling. Prijs: J. van Leeuwen. Accessit: H. Reinders. Eervolle vermelding: B. J. A. Theunissen, J. C. P. Nolten en P. J. Kersbergen. Eerste klasse, tweede afdeeling. Prijs: G. Franses. Accessit: C. Roodzant. Eervolle vermelding: E. F. Ehnle en L. E. Claus. Tweede klasseeerste' afdeeling. Prijs: H. J. Looisen. Accessit: J. D. Dresselhuis. Eervolle vermelding: M. G. van der Tas en Th. Hillen. Tweede klasse, tweede afdeeling. Prijs: C. Kranenburg* Accessit: L. J. C. Koderitsch. Derde klasse, eerste afdeeling. Accessit: J. C. Waeyhaert, Bronzen Akademie-Medaille. Eervolle vermelding: C. J. W. Nuts en E. Boos. AFDEELING D. Boetseerkunst. Derde klasse. Prijs: J. Lentz, Zilveren Akademie-Medaille. Accessit: G. II, Bauer, Bronzen Akademie-Medaille. Naakt levend model. Vierde klasse. H. Boos, (buiten mededinging). (Den leerling H. Boos, die buiten mededinging was, is om zijn buitengemeenen ijver een groote Rijks-medaille voor bijzondere verdienste geschonken). AFDEELING E.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 315