27. crus US VOOR VROUWELIJKE LEERLINGEN. Eerste oiiderafdeeliiig. 1ste Prijs: B. Six. 2de Prijs: C. Mouton. 2de Prijs: H. Feltzeb. Tweede ondera fdeeling. Prijs: S. M. C. Six. 2de Prijs. W. A. Beuk. 2de Prijs: P. Vogel. Derde onderafdeeling. Prijs: C. van Thielen. 2de Prijs: II. .1. van Hove. Accessit: H. C. Wassenbubg. Eervolle vermelding: A. B. de Vos en A. A. van deb Haas. Derde klasse, tweede afdeeling. Prijs: W. B. van Leefland, Zilveren Akademie-Medaille. PrijéC. B. Epker, Accessit: M. C. Haaxman, Bronzen Akademie-Medaille. Eervolle vermelding: J. H. Schouten. Vierde klasse, eerste afdeeling. Prijs: II. J. Evebs, Kleine Rijks-Medaille. Accessit: L. M. van den Ende, Zilveren Adademie-Medaille. Eervolle vermelding: H. van der Kooij en J. de Bbuyn. Vierde klasse, tweede afdeeling. Prijs: B. G. Gerbitse, Groote Rijks-Medaille. Prijs: J. Kapitz, Kleine Rijks-Medaille. Doorzichtkunde. Prijs: Mejuffr. A. Giessen, Zilveren Akademie-Medaille. Accessit: Mejuflr. S. Robertson, Bronzen Akademie-Medaille. Accessit: G. Offermans, n Accessit E. Boos.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 316