27. Zoodat meer is uitgegeven dan ontvangen t 58.53s ’s Graven katjeNovember 1876. De Road van Bestuur voornoemd: L. R. Beunen, FoorziUer. Joh. Gbam, Secretaris. Transport ƒ11199.78 242.99 s 315.64 s Bekroningen en prijsuitdeeling Aanschaffen en onderhoud van meubelair Totaal I 11758.42

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 318