26 1°. 2°. 3°. 4°. van namen daarvan de evenzeer als goed bekendstaande Atksche- keijen aangekocht, terwijl van de zoogenaamde Luik- sche- of Owr/Ae-keijen alleen werd gebruik gemaakt voor het verlengen of aansluiten van daarmede reeds bestrate gedeelten. Door den Raad werd besloten om na behoorlijke ophooging en bestrating de volgende nieuwe straten in onderhoud bij de Gemeente over te nemen; eene straat en dwarsstraat, loopende van de Hooftskade bij het Oude Mannen- en Vrouwen huis tot de Hoef kade. het verlengde der Jacob-Catsstraat tot de Hoef- kade. twee straten en twee dwarsstraten op het ter rein tusschen de Veenkade, de Veenlaan en de wetering. twee straten in het Kleine Veentje in verbin ding met de Piet-Heinstraat. Bovendien zijn algemeene plans tot den aanleg straten in het Kleine Veentje en op de terreinen van Duinweide en achter de Alexanderskazerne door de Raad goedgekeurd. Aan verschillende nieuwe straten werden gegeven als: aan de straat van den Zuid-Buitencingel tot de Hoef- kade die van Paulus Potterstraat aan de verbinding der de Riemer-Westerbaen- en Hemsterhuisstraat die van Elandstraat aan de nieuwe straten tusschen de Laan van Meer- dervoort en de Piet-Heinstraat die van Jacob van der Doesstraat, Hugo de Grootstraat en van de Spiegelstraat, aan de nieuwe straat tegenover de Koninginnegracht die van Koningsbode.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 32