28. UITGAVEN. - 1 2 BEGROOTING van Ontvangsten en Uitgaven over 18761877 voor de Akademie van Beeldende Kun sten en Kunstindustriete ’s Gravenhage. ONTVANGSTEN. Kosten van Onderwijs. 2,5G9 V Totaal winter zomer zomer H ƒ12,000 zomer Transportere.' ƒ12,200 Gieter P. J. Michels II 111 IV pensioen winter 100 100 200 136 120 200 3,225 200 1,800 800 800 800 600 600 800 800 450 400 350 300 300 150 150 100 100 100 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk I Bijdrage voor de normaallessen 24,000 Normaallessen: Leeraar A. F. Dona - J. Hari 18,500 - 475 - 1,600 Jaarlijksch subsidie der Gemeente ƒ10,500 van het Rijk- 6,000 van de Staten van Z.-HollJ - 2,000 Bijdragen van het Koninklijk huis i Contributie van Leden en Donateurs der leerlingen over 187576 Verhoogde contributie over 187677 i Van 40 vrouwel. leerlingen onder a 5. 8 a+c a - 17. I 6 Midd. onderw. a - 20. I 10 mannelijke - a - 20. Cursussen: Tcgenwoor- Toekomstig I dig salaris. salaris. 1,500 2,800 - 1,000 - 450 - 400 - 700 - 400 - 600 - 650 - 550 - 400 - 300 - 250 - 200 - 200 - 100 - 100 75 Bezoldigingen der Leeraren le Directeur J. Ph. Koelmau 2' H. P. Vogel IIootdleeraar Le Comte J. M. Schmidt Crans E. Laeomblé. M.W. Gerritsen. B. J. van Hove Leeraren A. F. Dona F. Becker G. H. Bouscholte JH. Looisen J. Hari J. Pfeiffer J. Laarman Faber Looisen Jr. 7,875

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 330