28. f \f I I ƒ12,200 1,550 1,800 in Vuur en licht. 1,000 1,620 IV 1,300 V 250 VI 530 VII Totaal 2 2 1,000 1,500 Totaal 7 uren ’s weeks If H - 400 18,100 300 1,000 700 200 300 200 150 100 150 50 50 Hoofdstuk II 150 100 100 30 150 f ippoosten en portier, i - 200 420 200 21 Hl 5,900 ƒ24,000 schoolgelden - BEGR00TING van kosten voor de Kunstindustrie-school. Hoofdstuk I Kosten van onderwijs, I Leeraar in de Wiskunde, be schrijvende Meetkunde! en Werktuigkunde I Natuurkunde I Scheikunde 3 Natuurlijke Historie Decoratieafd. c. Or* nament Leeraren voor het lithogra- pheerengraveeren hout en metaalsnijden Modellen en voorbeelden. Pleister-ornamenteuboek- en plaatwerken en voor het photographeeren van Kunst- industrieele voorwerpen UITGAVEN. Transport Modellen en Voorbeelden voor het teekenen naar het naakt model Wintercursus 100 modellen a 1.50 gekleed model 50 modellen a -1. Zomercursus 50 a -1 Pleisterbeeldenornamentenboek- en plaat werken 2,000 Gaslicht Gastoestellenreparatiën kachels Steenkolen en turf Kosten van administratie. i Salaris van den Secretaris Loonen voor bedienden Bekrooiiing en prijsuitdeeiing. Medailles, graveeren en getuigschriften. Aankoop van prijzen Algemeene uitgaven. Advertentiën in de beide Dagbladen. Drukwerken Pleister en boetseerklei Assurantiën Verschotten van den Concierge Onvoorziene uitgaven. Onvermijdelijke Verloren contributiën en onderhoud en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 331