28. Afdeeling B. Deze voordrachten worden door de leerlingen overeenkomstig hun gekozen beroep bijgewoond. Het leerplan, samengevoegd in de vijf volgende Afdeelingen, loopt geheel over Kunstonderwijs en omvat daardoor, behalve het onderwijs in de Beeldende Kunstenook al de verschillende takken der Kunstindustrie. Wordt verdeeld in twee klassen. 1ste kl. a. Het teekenen van den omtrek van rechtlijnige en ge bogen figuren b. Geteekende modellen (graphische) c. Draadfiguren. 2de kl. a. Naar vaste lichamen (gewijzigd stelsel Dupuis) b. Bouwkundig teekenen c. Meetkunstig teekenen d. Teekenen naar ornamenten in omtreknaar voorbeelden en pleister. Wordt verdeeld in twee van elkander gescheiden klassen. 1ste kl.a. Schaduwen naar vlakke voorbeelden; b. Schaduwen van gebogen lichamenmodellen en orna menten c. Teeken naar bloemen, bladeren enz., naar voorbeelden en voorwerpen uit de natuur genomen. d. Teekenen naar plastische en vlak-ornamentennaar voorbeelden en pleister e. Tijdschetsen en schetsen uit het hoofd en voortgezet f. Bouwkundig en meetkunstig teekenen. 2de kl. a. Teekenen naar lichaamsdeelen van menschen en dieren naar voorbeelden en antieken; b. Teekenen van het menschenbeeld en van diervormen naar voorbeelden Voorbereidende School. 2de Afd. Afdeeling A. Voorbereidende School. 1ste Afd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 335