28. Afdeeling C. Ornament. afgietsels en Deze Afdeeling is verdeeld in twee klassen. Istekl. a. Boetseeren van ornamentenmaskersfragmentenborst beelden, koppen enz. naar afgietsels en teekeningen. e. Anatomische studiën van het menschenbeeld en van dieren, geteekend of gemodelleerd; d. Yoortgezet meetkunstig teekenen. Het onderwijs in deze beide klassen is slechts verplichtend voor hen die in verband met het gekozen vak ook beiden noodig hebben. Afdeeling I). Boetseeren. Deze Afdeeling is verdeeld in 4 klassen. 1ste kl. a. Practische oefeningen en samenstelling van ornament en bouwkundige ornamentatie b. Ornament in verband met de Kunstindustrie c. Overzicht van de ontwikkeling en geschiedenis van het ornamentin verband met de geschiedenis der archi tectonische en kunstindustrieele stijlen. 2de kl. a. Ornament-schilderen naar voorbeelden relief b. Schilderen in olie- en waterverf naar voorbeelden bloemen en landschappen c. Schilderen naar menschen of dieren-fignren (afgietsels) d. Tijdschetsen en composition van enkele voorwerpen of groepen. 3de kl. Schilderen in olie- en waterverf van het menschelijk figuur, naakt en gedrapeerd naar de natuur. 4de kl. Teekeningen volgens de leer van vormen en kleuren. a. Oefeningen om voorwerpen uit de natuur als versiering toe te passen b. Schikking van versieringen in gegeven ruimtein kleuren uit te voeren c. Geschiedenis van stijl met betrekking tot de versiering, geteekend, geschilderd of gemodelleerd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 336