28. Bouwkunde. 2de kl. 3de kl. 4de kl. De toepassing der verplichtingen uit dit leerplan voortvloeiende heeft geene betrekking op de vrouwelijke leerlingennoch op die voor het Middelbaar Onderwijsvoor welke laatsten het programma der studiën in verband wordt gebracht met de eischen van het examen voor het Middelbaar Onderwijs. b. Boetseeren van vruchten, bladeren en bloemen naar af gietsels naar voorbeelden en naar de natuur. 2de kl. a. Boetseeren van samengestelde ornamenten, het menschen- beeld en dierennaar teekeningen en afgietsels. b. Boetseeren van het mensehenbeeld en dieren, naar de natuurde eerste naakt en gedrapeerd. c. Tijdschetsen en compositiën, in kleiwas enz. van menschenfiguren en dieren naar de natuur en uit het het hoofd. Onderwijs in compositieversiering van opgegeven ruimte het maken van modellen in verschillende stijlenoefening in het vormen en afgieten. Afdeeliug E. Deze Afdeeling is verdeeld in vier klassen. 1ste kl.«. De leer der architectonische stijl en vormen in het al gemeen en in het bijzonder hare toepassing op die takken van kunstindustrie welke architectonische ele menten bevatten. Het teekenen van Hollandsche trappen en gewone kappen in huishouwEngelsche trappenhangkappen en ijzeren kappen. Het teekenen van deur en lichtvensters en andere bouw kundige eenheden. Het ontwerpen van kleine gebouwenin den gewonen burgerhuisbouwen het ontwerpen van openbare ge bouwen in de hoogere bouwkunst. Technische studiën in verband met de Afdeelingen C en D. Deze bestaan in bouwkundige teekeningen van vlakke versieringen of en relief voor gedreven werkverder gieten, stukadoorswerk lithographeerengraveeren, hout- en metaalsnijden en porselein schilderen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 337