29. Mannen. Vrouwen. Totaal. 51 38 89 9 9 47 11 11 17 41 90 49 107 Als boven Te zamen Daarvan zijn overleden door hare betrekkingen verzorgd zoodat het aantal verpleegden op 31 December 1876 beliep 5 1 81 14 10 1 1 16 1 18 107 f 9943.395 uit werd in den loop des j aars vermeer derd door de opname van zoodat in het geheel zijn verpleegd het bestedelinghuis bedroegen: f 5829.13 1556.62 799.31 247.25 1511.085 De uitgaven voor Voor voeding, kleeding en ligging vuur en licht allerlei behoeften beheer zijnde een verpleegde meer dan op hetzelfde tijdstip des vorigen jaars. De 107 bestedelingen zijn, naar de verschillende kerk genootschappen te verdeelen als volgt Nederd. Hervormd. Roomsch Catholiek Evang. Luthersch. Oud-Roomsch Ned. Israëlitisch gen, hun naauwgezet beheer, orde en zindelijkheid doen heer- schen in het gestichten alle blijken geven van geschiktheid voor de hun aanvertrouwde taak. De bevolking, die in dit gesticht op 1 January 1876 bestond 60 6 n r>

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 346