I iWr 29. 1 jg Z- tl 'sj Eene vergelijking dezer opgaven met die over 1875 geeft met opzigt tot de in de vijf eerste geneeskundige afdeelingen g 8 I 5188/ 9271 4612) 1155) 3547/ 726' 3187j 561' 5870j 1577) S 5767 12 I 17 GENEESKUNSTOETENAREN. 29 31 32 243' 667 1581 la. li. 324 1175 1065 75 197: 527 1334 II. 86 HI. 118 308 1381 66 IV. 357 1056i1905 7447 92 V. 642 15 VI. 874: 874 11 3 1 5 2 4 53 7 24 756 2113 4607 527531 Te zamen '18153: 3252) 12471 Verpleging in het Gasthuis ingevolge artt. 2 1 3 S3 g R 2 w 13648 4505 S <3 Q 7908, 17 53! 15 14 4 i! i i i 3 c Geneesmiddelen verstrekt ten be hoeve van voor rekening van i het Burgerlijk Armbestuur in J in het Gasthuis verpleegden: Geneeskundige .Heelkundige 58 53 1 QQ 42731 1' 91 1 1 1 857 857| 42 436 8 o Ï1 J s ■3 so K 40: 15 26: 6 59 17 36 6115 5767 j 1 29 -1 8 1 45 3748: I 29 I 53 i 25 Verklaringen afgegeven voor Dr. E. S. Stein Chr. P. Bausch Dr. S. S. v. n. Leij Chr. H. G. Becht Dr. G. H. Muller Chr. J. P. Zandvliet Dr. J. F. Baerken. Chr. B. G. v. d. Hegge Zijnen Dr. H. J. G. Vorstman Chr. L. v. Dorsten Dr. J. v. i>. Mandele Ge-I meente-Arts te Sckeveningen. 2726 Dr. H. de Jong 3252) ..qq Chr. Dr. E. A. M. Hanlo 1217' Dr. P. L. van Welt, Verloskundige Dr. J. M. Piepers, Verloskundige Door verschillende HH. Genees kundigen in spoed vereischende I gevallen (art. 27) Door tusschenkomst der Politie in ’t Gasthuis opgenomen bC t-i «J CJ 3 S

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 350