29. tusschen de 10 20 30 40 50 60 70 80 24 37 43 85 163 131 142 121 72 46 7 20 30 40 50 60 70 80 90 f SfiNA! - 22,879.20 - 1,368.75 f 33,077.42 en alzoo f 265.18minder dan het vorige jaar. Met opzigt tot de gratis inentingen wordt, zooals in de vorige verslagen reeds is vermeld, gebruik gemaakt van de bereid willigheid waarmede de vereeniging voor koepokinenting alhier de zorg heeft op zich genomen. welke 871 personen te zamen gedurende 38132 dagen zijn ver pleegd, alzoo 154 verpleegden en 670 verpleegdagen meer dan in 1875. Het aantal verpleegdagen voor ieder door elkander genomen bedroeg ongeveer 44, alzoo 8 dagen minder dan in het vorige jaar. Van die 871 verpleegden waren: beneden het jaar tot 5 jaren oud 5 en 10 jaren Te zamen 770 zoodat op 31 December 1876 nog in verpleging bleven 101 personen, d. i. 14 minder dan op hetzelfde tijdstip des vorigen jaars. De kosten ter zake van dezen verschillenden geneeskundigen onderstand bedroegen in 1876: Aan geneesmiddelen verpleging in het Gasthuis breukbanden Te zamen 871 Daarvan zijn in den loop des jaars overleden 122 en hersteld ontslagen 648 r> r> r> r> T) n T) n n n n T) n r r> n n n n T) T) r> n n r n T) V) II n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 352