29. Het Burgerlijk Armbestuur: J. P. Vaillant Voorzitter. W. J. Bolderman Secretaris. Het kapitaal in dat Grootboek ingeschreven ten name van ’s (Iravenhage (Het Burgerlijk Armbestuur te)onder letter S Deel 34, n”. 10120, bedraagt mitsdien f 74.800. Voorts bezit het Burgerlijk Armbestuur een magazijn van kleedingligging en dekkingstukkengelijk is aangewezen in de hierbij gevoegde tabel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 354