1 I l I I I I i I 1 1 1 i n i I i i i i i !l F I i ii l 1 i I s i f I i II! 50. M I lil I ZIEKEN- EGRAFENISBUSSE N. - 817 - s I 4 g I I - .s l-s 3 j I sss'-s i h» i s=g j F4 ■hl i Bijlago UITGAVEN. MIDDELEN WAARDOOR IN DE UITGAVEN IS VOORZIEN. GEMEENTE WAAR Totaal. Totaal. GEVESTIGD. 9 11 8 12 7 6 13 14 4 15 1 S 5 16 17 18 19 21 20 970.154 f '■f f 92860.624 f WW f 92619 861 289.42 J 1310.90 75.00 460.00 144.32 Timmermansbus. 295.35 1901.60 90112 1523.00 362232 945.00 245.70 3698.874 12.00 276.70 1033.19 6020.76^ 1960.00 1885.00 6612.00 592.00 1375.00 800.00 9841 205 6924.00 312.00 7236 (X) 383293.894 351952.42 25607.48 5733.994 383293.894 13327.79 10621.70 Fonds van toelaag. 857.43 1848.66 13327.79 11369.69 I 10140.57 35018.51 612O.rO 31988.48 1300 12.20 563.85 256.69 35824.22 229.00 25 00 757.12 13 112 9.26 Aurora 766.38 1899.67 6245.96 2155.00 752.624 5520.58 618.75 6891.954 en 4187.66 13355.51 438.70 4630.50 i 3068.38 12275.26 5481 1171.57 8096 56 21543.39 167.564 600 8.00 172.18 32 0.30 172.48 ƒ666034.604\f 1867.10 509824 80 Totaal. van f 9947.70f 385842.994f 45513.074 f 47264.66j 6 88376.254 f 1461.93 Maatschappij van Voor zorg I SociëteitWij zorgen voor i elkander Sociëteit: Wij zorgen voor 1 zieken en begrafenissen. I Begrafenis - Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Sociëteit tot nut der maat schappij Israëlitische handworks- i lieden-vereeniging 1611.8'. 1 4884.60 'C d rs g 1' 5 bO ■5 I 8> g g bC O 13.00 7 6936.00'f 25.56 /33346.664 16585.214 568598.34 42.05 j 118751503 142 298J i i 11 '200364 338412.444 8945.05 i 2225 i f 13564.21 1975.50 204.00 637.501 Burger begrafenis ziekenfonds i z J- a s g M t d bc-5 cd a ffl Nieuwe Sociëteit Voorzorg ƒ2977411 26937.03 320.824; SS l“ sKf Pil IW ïiW 5 bc-° o iris f 4357.86 \f 6117.00 |Z 3 80/ 3269.655 C I 2 I - E|a gg 165 65 j 11 157804; - ]8172 - l 4644 498

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 356