29 2104 strekk. M. te zamen 2°. Riolen. Met betrekking tot het rioolstelsel is men in het 19 20 15 62 49 80 48 39 27 44 22 299 42 20 13 28 135 38 42 14 11 36 8 54 4 92 256 380 196 Kemperstraat Koningstraat Tullinghstraat Achterom Groenmarkt Oude Molstraat Korte Molenstraat Molenstraat Nieuwe Haven Muzenstraat Koningskade Schelpkade Alexanderveld Laan Copes van Cattenburch Amsterdamsche Veerkade Boekhorststraat Torenstraat de Riemerstraat Veenlaan Mauritskade Mazestraatje Parkstraat Koninginnegracht Sumatrastraat Elandstraat Wagenstraat Badhuisstraat Zorgvlietstraat Hemsterhuisstraat Koningstraat 11 strekk. M. D

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 35