OPGAVEN der verschillende spijsuitdeelingen. Winter 1875/76. 7982 21230 December Januari}. Februari} Maart December Januari} Februari} November December Januari}. Februari} Maart 12557 14527 12432 14006 53522 Israëlitische soepinrigting. 332 4673 2977 1056 4563 5276 4865 5470 14523 terwijl nog gratis zijn uitgedeeld 750 portiën. Spijskokerij der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo. 2434 2596 3245 2596 3652 Voormalige Armeninrigting. f 0.08 Bijlage O2. Portièn. aan Portion. Aan instellingen van weldadigheid u 9 ct. Geleverd particulieren a 11 ct. Prijs per portie voor particulieren en armbesturen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 360