A s* 3-, p! 3. i - 1 L S s O N D E R S T E U N D E N. 3 r 144 44 100 g 'S z M w g g- 8* 8 ÖQ 3 p F >5 d? BL 8-: E. ct>’ ce o' o r 5 a-. g=. 5? r s -1 El ce a- <1 S' 2 a> S TABEL betreffende het getal armen, regtstree No. 1. n TOTAAL. hoofden hoofden eenloopende eenloopende van van personen. personen. huisgezinnen. huisgezinnen. 2 en 4. 5. 1. 3. 4. 2. b. i' Getal armen, die door gemeentebesturen uit de gemeentefondsen, zonder tusschonkomst van armbesturen, zijn ondersteund alleen gedurende den winter of slechts nu en dan ééns of meermalen, als: Hoofden van huisgezinnen. OQ 1 ca 05 O QO O O’ CD to cc CR geduresde het geheele jaar onafgebroken als: <3> CR o S: CD B-» SS CC fr-4 03 cd 03 cn CD 65 o aq CJ-. 03 OH LO 03 O CD: S3 92 tN* s Optelling der kolommen dor kolommen 1 en 3. 03 O’ 03 to O' 8 I o O on i CD QC tr £- PT Bijlade 54, O’ CD oi CZ2 to u> co U» to Eenloopende personen, h Optelling 11 to Ci Ci CD CQ S co 2; -j Ci 5^ 7T CD Cn I—i o? oo g. *-* 5 03 g. 'S ff. «s: ffi: s B 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 362