i I i H hi h I J» a r g 9° - g to S p OQ o ea 8 S 00 z p g S o o I <1 ---------1 z o o H a? o t> E §5^ 8 ‘S 2 w w- rT* co co to Kosten van beheer. gemeenten. g provinciën. Aanmerkingen. b o 3 CT bo <3 bO t£ Qo o* Z ce A S r CC Q <1 3 "h^ o to c V' Optelling der kolommen r* 6 tot en met 10. 1_j1 IovVllllI^tSll lu^dlvll V 11 1 schenkingenin den zin van het Burg.Wctboek. Collecteninschrijvingen en andere niet in kolom 6 begrepen giften en bij dragen. andere instellingen van weldadigheid. <=1 O i Z i y Q 00 I H W w In geld. Op andere wijze of in natura, tot een gelds waardig bedrag van a> g 1 e Optelling der kolommen 2 I tot en met 4. Getal ondersteunde kraam vrouwen. <0 e-G5 <S: Z I am P B O er* >- r> o Er4 g i CO p p B co I Erfstellingenlegaten en i ip r

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 366