I O I s <s- r s I II flH? 1 F ïhlf Mills g i g *- S $2 S s g w oi S !*- 2 s s fel C/J 2 o z z g - E s s - II s g s- Getal verpleegden. tc Kosten van beheer. I 03 CS3 d o j Kosten p 9° 5 'I O Optelling der kolommen 7 tot en met 11. Erfstellingenlegaten en schen kingen, in den zin van het Burgerlijk Wetboek. Voeding, kleeding, ligging, bcwassching .verwarming, verlichting en alles wat verder tot onderhoud en verzorging strekt. o c: P OP ■is- C3 a o a> C* p OD 5? r Z O iZ- ts z c te p gemeenten. I pi provinciën. Kosten van genees-, hed en verloskundige hulp en geneesmiddelen. Collectelooninschrijvingen en andere niet in kolom 2 be grepen giften en bijdragen. Optelling der kolommen 2 tot en met 6. S- s' van begrafenis. 2 .1 andere instellingen van weldadigheid. R 7\ fel sö: - N s to o ri - S- s

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 369