TABELLEN LEEN- EN SPAARBANKEN, ENZ. Bijlage 55. DER

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 371