1 1 1 l i .2 I I I i 1 i I t l i O f i 1 f I 1 I H r 1 i I II ui 1 i 1 i l I 11 .h t i i i I I ii •H jl s s ■“-8.2 iïi o •li 1 1 I h tl Is H O 55. 55. 1 i 1 1 g> g f 1 i ii e-I •M •Ml H lii I !- si 11 mstratién van Weldadigheid worden gehouden. BANKEN VAN LEENING welke I s i£ 5 I. I. s 2 5 s o s' e 2 g J s 1 co g o -g i •g J a 1 a> g -g l s 1 I S s? »O o i - g. s t 1 I i is Ij H o“i A IJ I “1 a ■i 8 tsg 1 i 3^ S I N». 1. I T G E X U Aanmerkingen. »o «ei C 04 04 O 3 3 IIDDELEN WAARDOOR IN DE UITGAVEN IS VOORZIEN. d. Het hier vermelde batig slot staat in verhouding tot het kapitaalwaarvan geen rente is betaald, als 2.20 pCt. "to o O 04 CO o oó 04 »o co 4 o .5 •4 O 04 04 CO 04 00 04 -2 co o o' 04 o tdD 21. ■3 a I gn a en O o co 1O CQ co o [2 o bD o o t rH ci 1O *o o O- N c. Deze post isbij ver vanging van het loon der inbrengersthans in de tabel kunnen worden opgenomen KAPITALEN WAARMEDE DE BANK HEEFT GEWERKT. o CO bD b. Hieronder zijn begre pen de tractementen en ver dere uitgaven aan de Hulp kantoren verbondenwaar voor vergoeding is ontvangen. Zie aanmerking c. I O 04 o 04 O Cl SC O Tt< Cl t- T-( 4 '-5 2 *5 =3 1 g -o O nd f- <D -c nd o 8 a. Onder dit kapitaal is begrepen een tijdelijk voor schot uit de Gemeentekas groot 10,000. GETAL PANDEN IN HET DIENSTJAAR. 2 -s =3^ A V

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 372