i 1 I I 1 I I I I I I 1 ii Ji M fflii il ;ffl It 1 F If ns i i I U H 11 If f i 1 1 55. 55. I I i I i -* Ci B I? it ll p II ’^3 'o b: IF I I P so g il jpg I PM ii i I i r II u N K E N. N». 2. S fc 11 O'S s I I g I 5 I I I I I I l i g I l I I I I 1 S I S I S I g -= g O I •«J J 1 I g s 5 EC 5 - g 1 I 5 I j S 3 u bD f-s si gj «Hi ’Oi 11H W J-s si Jx: e>c^ i I s Is s I I I I ,S'BS 1 r- - sifo-' s - UITGAVEN. GETAL ONTVANGSTEN. OM- S DOOR DB BRENERS SCHRIJVING 5 VAN DÏ Aanmerkingen. HLLPBAN- KEN. (M co co oi ’s Gravenhaag- Ische hulpbank. r2 BEDRAG van I in het jaar Afgeschreven oninbare posten. co ci GO s co »2 J <1 o Eh 1C -x> o o 1 WO I CO OJ CO co Ci 1O OJ co X wo ■Ci O1 co o co ci Ci s I co co Cl c Weldadig en zorgvuldig. i BEDRAG der kapitalen op 31 December I Waarmede de banken werken. 05 i“§ I g g -1 Ji O ’S.5 o bo ,1g II! S v S Leenfonds der’s Graven- gj haazsche afdee- *2 I ling van de i Maatschappij tot nut derlsraëiiten in Nederland. S \2 o IS - 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 375