1 1 l 81 llldlij IH ïH in I 1 1 =Bhl Ui 55. I I r I- a .£<2 S5 Se il iii g ÖP i <hf hls:! A N K E N. A A S P 5b. N«. 3. benaming instelling g •M 1- i J- I s !l Hip B u S S 4 i- -sH 1 N. T WAARONDER Totaal. de T( bekend staat. 19.12 f 20,037.30 53,294.53 f 333,220.951 481,508.511 f 428,750.38’ 52,758.12» 5421 3 pCt. DELEN WAARDOOR IN DE UITGAVEN IS VOORZIEN. bb .2 5 "S b£ ’'S Cl r=3 CS K Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen Vergelijking tusschen het credit en het debet der bank bij het opnemen der laatste rekening. -= -S S - bD r* 1 v I s a f 2,739.03' f 176,596.53 f 153,076.63'-286.21? 333 .E o 1 S2“S? 55 aj o o v> i -a tl r, c> a iJJÏÏ. rd!’1. s S }p 2-g l c JM g-| r= b£ pq fgö-SöS 1.5.g>£ 3 S la ja V E G A U I 2 .2 S is

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 376