LIJST DER FABRIEKEN Bijlage 57. GEMEENTE ’S GRAVENHA GE voor zooverre daarin stoomwerktuigen worden gevonden. IN DE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 379