57. 57. I 1 z 1 I fa. P. Mutters en Zoon. I 1 I g 1 422 I ARBEIDSLOON PER WEEK. AANTAL. Andere N A M E N AARD Vrouwen. Mannen. Mannen. Vrouwen. DER DER Toestand. d s i L fi g c S- ej 1) u S U s S 5 O 1 P O P5 '<-» O O O C‘ tH 1X2 T-4 I T-t 1X3 i-f tuigen of To FABRIEKANTEN. FABRIEKEN. 67 673 Zie Hoofdstuk V. a ƒ66 4 38 Bloeijend. B ƒ38.25 Horrix. Geen opgave gedaan. 1 8 1 Meubelfabrieken. 150 5 Gunstig. stuk. 1 12 1 112 3 M. L. Hermans en Comp. Zie Hoofdstuk V. Rijtuigfabriek. I r naar bekwaamheid. 1 10 1 6 42 Directeur R. A. W. Sluiter. In volle werking. a ƒ18 Rijksgieterij 1 Geen opgave gedaan. M. Vierling Jr. (vroeger) Hout- en marmerzagerij Léon Antenne. id. 1 12 1 Houtzagerij. H. H. van Gogh. id. 1 12 Houtzaagmolen. 30 Vooruitgaande. Gebr. van Malsen. »t ƒ16 30 Machinaal timmeren. 1 34 4 Bloeijend. Gebr. Giunta d’Albani. tot ƒ383 gezamenlijk. 1 2 1 Geen opgave gedaan. Wed. C. Blommendaal 1 2 1 Niet vermeld. H. L. Smits. tot ƒ170 gezamenlijk. 1 2 1 Niet achteruitgaande. 19 iC. H. Susan Jr. k>t ƒ191 gezamenlijk. 1 2 1 Boek- en courantdrukkerijen. 25 6 (J. A. de la Vieter. Goed. 1 1 »t ƒ290 gezamenlijk. 2 5 25 Vooruitgaande. Gebr. Belinfante. tot ƒ290 gezamenlijk. 1 2 1 4 36 Niet vermeld. C. A. van Reijn. »t ƒ15 1 2 4 Geen opgave gedaan. 1 2 1 i 1 1 1 1 oven jaren. 1 1 1 1 1 1 50 8 4 2 32 12 16 4 ^Gebi beneden 16 jaren. 1 18 1 16 1 12 I 1 1 1 1 1 1| 1 I 1 1|24 I 1 1 1 11 11 6 114 11' 1 1 1 IT. C. B. ten Hagen. van bronzen geschut. GETAL ARBEIDERS op 31 December 1871 5 0 0 g cc cc aS o a Ijzergieterij, fabriek- van stoom- Naamlooze vennootschap Ijzer en andere werktuigen i gieterij de Prins van Oranje». rd s- <V c3 J’s i :S tdD’S .0 ingevoerde werk- 'o g c v v verbeteringen. g 1 1160 Zie Hoofdstuk V. I 32 130 Koper- en loodpletterijmetaal- L J. Enthoven en Comp. en ijzergieterijlood- en zink- smelterij, koperraffinaderij, werk tuig- patroon- en vuursteen- fabriek. 1 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 380