58. 2797 varkens. 4639 vaten boter. 16—28 10—15 16—28 10-15 9 1 pot 60 potten boter. 69276 kilogram verschillende andere voorwerpen waaronder 4440 kilogram kaas. 50 potten boter, van 2955 kilogram. Hooi-boter. November l ƒ68 a 74. tot December./ - 65 70- f 59 a ƒ65 - 54 - 60 -80 Op de tot het Boterhnis behoorende markt werden aangevoerd 2857 vaten boter, van 1628 kilogram (-J). 1096 10-15 (A). te zamen uitmakende ongeveer 68100 kilogram. In het begin van het jaar maakte men van de hooi-boter f 60 a 67, welke prijs tot in Februarij klom tot 80 k ƒ84, en van toen tot in Mei wederom daalde tot ƒ52 a ƒ58 per 40 kilogram. De grasboter begon in Mei met een prijs van 59 k 65 verminderde spoedig tot 54 A 60, en klom later van lieverlede tot 76 a 80. Voor de daarna weder aangevoerde hooi-boter werd besteed1 65 a 74. Alzoo per vat van 40 kilogram, 1ste en 2de qualiteit, Gras-boter. Mei tot October. - 76 In de waag werden gewogen 506 vArkens, van 100 kilogram en daar beneden. 1822 100150 kilogram. 469 150 kilogram en daarboven. Hooi-boter. Januarij f f 60 a f 67 tot j - 80 - 84 Mei. - 52 - 58 4 vaten boter, van 29—55 kilogram. 3366 16-28 1269 n n n n n n n r> n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 385