58. BENAMING beb GOEDEREN. Maatstaf. Invoer. üitvoer. 92403 10402 40967! 38048j 58089 180 50 8406 2705 476 30000 7400 260 6215 9000 7586 12624 892 id. (kanonkogels) (ijzer geschut) 635 199 301 14 1179 178 105 2025 677 5744 4350 302; 62356; 30; 60, Aardappelen Aarde voor aardewerk Aardewerk (porcelein). id. id. id. id. id. id. bruto gew. id. id. gulden, bruto gew. gulden. id. bruto gew. id. gulden, bruto gew. KG. id. bruto gew. liter. id. bruto gew. liter. id. j gulden. bruto gew., gulden. brato gew.j getal. id. bruto gew. j gulden. i bruto gew. id. id- id (fijn) van alle soorten, id. (pottebakkerswerk) (huis-, dakpannen). (gebakken steen) Ammunitie (allerhande) id. id. id. Asschen (pot-, parel- enz.). Azijn van twee graden of minder id. boven twee graden Beenderen Bier op fust id. op flesschen Blikwerk Boeken (geen nadruk) Boomen (planten enz.) Boter (eetbare) Bron- en mineraalwater (flesschen) id. id. (kruiken) Bronspoeder Chemicaliën (n. a. b.) Chocolade (met suiker) id. (zonder suiker) Darmen (gedroogde) BEBBAG VAN BEN n n n T) T> 7) t r yi T) n n r> n n n n n n n n n n J»

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 387