I 58. I BENAMING deb GOEDEREN. Maatstaf. Invoer. üitvoer. 2645 6511 1 2 1784 gulden, bruto gew. gulden. bruto gew. id. id. id. KG. bruto gew. id. gulden. 5000 26511 1145 4400 60 10988000 6841 284927 654600 2067 12804 10367 14505 1233 295 8472 3393 3220 1039 11198 gulden, bruto gew. gulden. id. id. bruto gew. gulden. id. bruto gew. id. KG. bruto gew. gulden, bruto gew. KG. id. bruto gew. id. 682 227 207 115 36468 443 Hl id. (muziek-) piano’s id. (muziek) geen piano’s. Ivoor (bewerkt) Kaarsen (was- enz.) id. id Kaarten (speel-) (land- en zee-) 1729 sa id. Kaas id. Kleederen id Koekbakkerswerk enz. id. Koeken (raap- enz.) Koffij Kolen (steen-) Huiden (bereide pelterijen) id. (lederwerk). id. id. IJzer (smeed-, staf- enz.) id. (spoorstaven). Ijzeren klinkbouten Ijzerdraad IJzer (nagels en spijkers) id. (oud, afval enz.) Ijzerwerk id Instrumenten (mathematische enz.) bruto gew. id. id. id. id. BEDRAG VAN DEN i> if y> n r> r> n n r> n n T) 55 if n n r> 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 390