58. i KG. I gulden. KG. bruto gew. 143 210 893 639 476 140 1 322 959 174 BEDBAG VAN DEN BENAMING dee GOEDEREN. Maatstaf. Invoer. Uitvoer. n 5? T) n 538 n 53 r> n r 2 n n n r> r r> 4622 223 40 1037 147 432 594 4500 r> 4298 37403 T> 13908 n r> T) 4158 n 1633 487 328 60 937 gulden. id. id. id. id. bruto gew. id. id. id. gulden, bruto gew. gulden. i bruto gew. T) n n Manufacturen van wolalle andere, (passementwerk) (linnen, katoen) (bonnetterie) (meubel- enz.). id. (bord- en kaart-). Parapluien Pelterijen (onbereide) Platina (bewerkt) Prenten en platen Pruimen (gedroogde) Reuk- en parfumeurswaren gulden, bruto gew/ gulden. bruto gew. gulden. id. id. bruto gew. KG. bruto gew. KG. gulden. T) 5 id. id. id. Matten enz. Meekrap (alizari) id. (garaneine) Mest (n. a. g.) Meubelen id Modewaren id Naturaliën Nieuw zilver (in platen). id. (bewerkt) Olie (boom-, olijf- enz.) id. van plat en rond zaad. id. (welriekende in oorspronkelij- ken staat) Papier (vt a. s.) id. id. id. id.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 392